Hudiksvalls Näringslivs AB

HNA POD #3 Närproducerat livsmedel

March 23, 2018

Hur ser livsmedelsproducenterna på den regionala livsmedelsstrategin? I det här podavsnittet får vi möta Anna Backlin från Region Gävleborg och David Levren från LRF. De besöker kommunerna i regionen för att lyssna in vilka behov man ser utifrån både politiska- och näringslivsintressen. Hudiksvalls Näringslivs AB bjöd in Anna och David till frukostmötet med temat livsmedelsstrategi. Det blev ett möte med många bra diskussioner, tankar och idéer från alla som var med. Vi får även höra några av de som deltog i frukostmötet och höra deras tankar utifrån en hållbar livsmedelsstrategi.